# مسلمونی_که_ما_باشیم

عید فطر

این شعر رو ضربی بخونید و به صورت عامیانه هرچه که بینددیده خدایَش آفریده  ازین قشنگتر اینکه حتّا چیزای ندیده  جنگلُ سبزه وُ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید