آنها که به کفر ما شهادت دادند

مغرور که در فروع دین* استادند.
فحّاش ، ولی به موعظه معتادند
"یمشون علی الارض"** بخوانند ولی
انگار که از دماغ فیل افتادند.

*اول اصول دین نوشته بودم ، که با توصیه دقیق و نظر ظریف سیدعلی انجو به فروع دین تغییر پیدا کرد

**سوره فرقان آیه 63
"عباد الرحمن الذین یمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
"
"بندگان خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمین به فروتنی راه می روند و، چون جاهلان آنان را مخاطب سازند ، به ملایمت سخن گویند"

/ 1 نظر / 27 بازدید
zahra banoo

صدتا نه!هزارتا لایک داره!