علامتهاش البته خیلی زیاده

هر موی سفیدی که بروید کم کم 
یا قد رشیدت که شود کم کم خم
یعنی که نمانده فرصتی تا دستی
تلقین‌ دهدت :یابن‌َ فُلانٌ اِفهَم

======
حاج‌آقای دولابی بیان می‌کردند که این گفتن "اسمع، افهم"(بشنو، بفهم) بیشتر برای زندگان و حاضران است که درس و عبرت بگیرند وگرنه فردی که یک عمر زنده بوده و نشنیده و نفهمیده، حالا..........
 گاهی این چنین کنیم که دست خود را به قوّت بر شانه‌هایمان بگذاریم و به شدت حرکتش دهیم و نزدیک گوش خود بگوییم:"اسمع افهم یا فلان بن فلان"

/ 0 نظر / 30 بازدید